NA CHARITATÍVNOM FUTBALOVOM ZÁPASE MOUNTPARKU SA VYBRALO 65 000 LIBIER.

24th máj 2019

Po zápase Mountpark slávnostne venoval dodávku Variety Sunshine ústavu Cuckmere House, špeciálnej škole pre deti a mládež so zvláštnymi sociálnymi, emočnými a duševnými potrebami, ktorá sídli v Seaforde vo východnom Sussexe.

Toto vozidlo nahradí dva vyslúžené minibusy a škole umožní ďalej brať študentov aj mimo školského prostredia.

„Snažíme sa často učiť vonku, lebo sme presvedčení, že tak lepšie rozvíjame silné stránky našich žiakov,“ vysvetľuje Jo Foulkesová, riaditeľka nadácie SABDEN Multi Academy.

„Vďaka novej dodávke budú naši zamestnanci môcť podnikať so študentmi rôzne aktivity, ktoré žiakom pomôžu rozvíjať schopnosti potrebné pri ich vzdelávaní a tiež na to, aby si dokázali vybrať správne povolanie.“

Nadácia Walking With The Wounded pomáha integrovať zraniteľných veteránov naspäť do spoločnosti, aby dokázali viesť samostatný život.

„Chceme pomáhať ľuďom, pre ktorých je ťažké prispôsobiť sa životu mimo armádneho prostredia, vrátane tých, ktorí trpia psychickými problémami, sú nezamestnaní, bez domova alebo im hrozí trestné stíhanie,“ vysvetľuje Andrew Cook, riaditeľ pre získavanie príspevkov v nadácii Walking With The Wounded.

„Suma, ktorú sa dnes podarilo vybrať, bude mať veľký pozitívny vplyv na našu činnosť po celý budúci rok.“

Philip O’Callaghan, vrchný riaditeľ Mountparku pre Spojené kráľovstvo a Írsko, sa poďakoval všetkým sponzorom, klubu QPR a každému, kto prispel k zdarnému priebehu akcie.

„Je úžasné, že na takýto chvályhodný účel sa nám podarilo vybrať 65 000 libier, a chcel by som sa všetkým moc poďakovať za podporu,“ vyhlásil.

„Trofej pre víťaza si síce odnáša tím IAS All Stars, ale skutočnými víťazmi sú tri podporené nadácie.

Rozhodli sme sa, že charitatívny zápas usporiadame každý rok, takže na budúci rok sa na všetkých tešíme.“

About cookies on this site

We use cookies to enhance your experience on our site, including to analyse visitors to our website. You can read our Privacy Notice to find out more information about how we use personal data. If you're happy to accept cookies on your device, select ‘Accept all cookies' below. You can view our Cookies Policy to find out further information about the types of cookies we use, how long we store cookies on your device and third parties who collect your information using cookies. View our cookie policy here.