Renovace prostor v Carline Learning Centre.

5th Únor 2020

Carline Learning Centre v hrabství Dublin rozšiřuje svou působnost a my jsme mu prostřednictvím našich dodavatelů v projektu Mountpark Baldonnell pomohli zrenovovat budovy.

Carline Learning Centre zajišťuje vzdělávání, sociální péči a služby související s duševním zdravím pro mladé lidi, které předtím vyloučili ze školy nebo na ní nestudují z jiného důvodu. Centrum se nachází nedaleko našeho logistického komplexu Mountpark Baldonnell.

V rámci našeho programu ve prospěch místní komunity jsme s Carline Learning Centre navázali partnerství, a to ve spolupráci s naším hlavním dodavatelem stavebních prací v Mountpark Baldonnell, firmou mac-group. Začali jsme velmi potřebnými opravami na samotné budově centra a posléze zorganizovali také prohlídku našeho komplexu pro studenty, z nichž někteří později vyjádřili přání jít do učení v některém ze stavebních oborů.

Nedávno jsme se do centra vrátili kvůli další údržbě a vylepšením. Práce opět financoval Mountpark spolu s mac-group. Na hlavní budově jsme vyměnili okapové žlaby a svodové roury a u vedlejšího objektu jsme vyměnili střešní okna a nainstalovali ochranné mříže. Zpevněný povrch mezi oběma budovami, který dřív tvořil zčásti asfalt a zčásti beton, jsme nahradili novou asfaltovou úpravou.

„Práce pro Carline Learning Centre nás všechny moc bavila,“ svěřil se Wal Groves, ředitel staveb u Mountparku. „Centrum dělá dobrou práci, když dává mladým lidem dovednosti i příležitosti, které potřebují, a my jsme rádi, že jsme mu v tom mohli pomoct renovacemi na jeho budovách.“

V Mountparku se vždy snažíme být prospěšní komunitám, v nichž se nachází naše projekty, a dál hodláme rozvíjet náš program, který jsme za tím účelem zavedli.

About cookies on this site

We use cookies to enhance your experience on our site, including to analyse visitors to our website. You can read our Privacy Notice to find out more information about how we use personal data. If you're happy to accept cookies on your device, select ‘Accept all cookies' below. You can view our Cookies Policy to find out further information about the types of cookies we use, how long we store cookies on your device and third parties who collect your information using cookies. View our cookie policy here.