Mountpark – to Jsou Odpovědné Projekty.

Mountpark navrhuje a staví logistické komplexy, které nabízí maximálně efektivní, a přitom příjemné pracovní prostředí.

Vždy se snažíme o to, aby byl nájemce spokojený. Proto vyvíjíme taková řešení, která dokážou ve všem vyhovět jejich požadavkům, ať už jde o konstrukční postupy, nebo provoz.

Naše budovy projektujeme tak, aby měli nájemci co nejnižší náklady na provoz, aby se v nich jejich zaměstnanci cítili dobře a aby bylo možné různé prvky přizpůsobit jejich potřebám. Díky tomu je možné upravit prostory pro každého nájemce na míru.

Moderní a Promyšlené Stavby.

Věnujeme velkou pozornost tomu, jak budou naše budovy rozmístěné a orientované, a už od fáze návrhu postupujeme velmi promyšleně – od celkového vzhledu budovy až po rozvržení prostoru vně i uvnitř. Zejména se soustřeďujeme na:

  • Snížení vlivu budovy na okolní prostředí
  • Orientaci budov
  • Přístupové trasy pro náklady vozy, osobní automobily a pěší
  • Navrhování energeticky účinných budov
  • Snižování emisí uhlíku
  • Šetrné zásahy do krajiny a okolí
  • Vysoce komfortní vnitřní prostory

Naším cílem je vytvářet pro naše klienty takové pracovní prostředí, které jim pomůže zvýšit produktivitu a mít spokojenější zaměstnance. Dosahujeme toho tím, že stavíme budovy s promyšlenými konstrukčními řešeními a tak, aby se snadno udržovaly.

„v mountparku je odpovědný přístup základem veškerého plánování.“

Wal Groves, ředitel staveb

Chtěli byste se o našich projektech dozvědět víc?

Obraťte se na některého člena našeho týmu.

Kontaktujte nás
About cookies on this site

We use cookies to enhance your experience on our site, including to analyse visitors to our website. You can read our Privacy Notice to find out more information about how we use personal data. If you're happy to accept cookies on your device, select ‘Accept all cookies' below. You can view our Cookies Policy to find out further information about the types of cookies we use, how long we store cookies on your device and third parties who collect your information using cookies. View our cookie policy here.